We are updating our website design to improve the experience on our site.

Sognegården

Det er muligt at leje sognegårdens lokaler til visse arrangementer. 

Læs mere om dette i de følgende dokumenter:

Udlån og ordensregler for lokaler i Vedbæk Sognegård (opdateret 2019)

Brugsaftale til begravelseskaffe

FIND SOGNEGÅRDEN

Kalender

Ophavsret: