Menighedsrådet

Det nuværende menighedsråd er valgt for fire år og var samlet første gang 23. november 2016.  

Menighedsrådet består i dag af 10 valgte medlemmer, to fødte medlemmer (præsterne) og syv suppleanter. 

 

Møder i 2020 er fastlagt på følgende dage kl. 17.00:

  • tirsdag den  28. januar 
  • onsdag den 25. marts er AFLYST grundet Corona
  • tirsdag den 26. maj - lukket møde grundet Corona
  • onsdag den 26. august
  • tirsdag den 6. oktober
  • torsdag den 12. november
  • onsdag den 25. november (konstituerende møde)

 

Alle møder afholdes i Sognegården, Vedbæk Stationsvej 9. 1. sal

 

Det årlige Menighedsmøde blev afholdt den 28. maj 2019 kl. 16.00 - 17.00 i Sognegården.

På dette møde redegør rådet for sidste års regnskab (2018) og kommende års budget (2020). Derudover bliver der aflagt beretning om rådets virksomhed i 2018 og der bliver orienteret om planlagte arrangementer i 2019.

FIND SOGNEGÅRDEN

Ophavsret: