Det nuværende menighedsråd er valgt for fire år og var samlet første gang 23. november 2016.  

Menighedsrådet består i dag af 10 valgte medlemmer, to fødte medlemmer (præsterne) og syv suppleanter. 

 

Møder i 2019 er fastlagt på følgende dage kl. 17.00:

  • torsdag den  31. januar 
  • tirsdag  den  12. marts (flyttet fra den 20. marts)
  • tirsdag den   28. maj kl. 16.00 (flyttet fra den 6. juni)
  • torsdag den  29. august
  • torsdag den  10. oktober
  • torsdag den  14. november

 

Alle møder afholdes i Sognegården, Vedbæk Stationsvej 9. 1. sal

 

Det årlige Menighedsmøde blev afholdt den 24. maj 2018 kl. 16.30 - 17.30 i Sognegården.

På dette møde redegjorde rådet for sidste års regnskab (2017) og kommende års budget (2019). Derudover blev der aflagt beretning om rådets virksomhed i 2017 og der blev orienteret om planlagte arrangementer i 2018.