We are updating our website design to improve the experience on our site.

Menighedsrådet

Det nuværende menighedsråd er valgt for fire år og var samlet første gang 23. november 2016.  

Menighedsrådet består i dag af 10 valgte medlemmer, to fødte medlemmer (præsterne) og syv suppleanter. 

 

Møder i 2020 er fastlagt på følgende dage kl. 17.00:

  • tirsdag den  28. januar 
  • onsdag den 25. marts er AFLYST grundet Corona
  • tirsdag den 26. maj - lukket møde grundet Corona
  • onsdag den 26. august
  • tirsdag den 6. oktober
  • torsdag den 12. november
  • onsdag den 25. november (konstituerende møde)

 

Alle møder afholdes i Sognegården, Vedbæk Stationsvej 9. 1. sal

 

Det årlige Menighedsmøde blev afholdt den 28. maj 2019 kl. 16.00 - 17.00 i Sognegården.

På dette møde redegør rådet for sidste års regnskab (2018) og kommende års budget (2020). Derudover bliver der aflagt beretning om rådets virksomhed i 2018 og der bliver orienteret om planlagte arrangementer i 2019.

Gudstjenester

FIND SOGNEGÅRDEN

Ophavsret: