Det nuværende menighedsråd er valgt for fire år og var samlet første gang 23. november 2016.  

Menighedsrådet består i dag af 10 valgte medlemmer, to fødte medlemmer (præsterne) og syv suppleanter. 

 

Møder i 2019 er fastlagt på følgende dage kl. 17.00:

  • torsdag den  31. januar 
  • tirsdag  den  12. marts (flyttet fra den 20. marts)
  • tirsdag den   28. maj (flyttet fra 6. juni)
  • mandag den 26. august (flyttet fra 29.august)
  • torsdag den  10. oktober
  • torsdag den  14. november

 

Alle møder afholdes i Sognegården, Vedbæk Stationsvej 9. 1. sal

 

Det årlige Menighedsmøde blev afholdt den 28. maj 2019 kl. 16.00 - 17.00 i Sognegården.

På dette møde redegør rådet for sidste års regnskab (2018) og kommende års budget (2020). Derudover bliver der aflagt beretning om rådets virksomhed i 2018 og der bliver orienteret om planlagte arrangementer i 2019.