Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Altsangerstilling til kirkekoret
Vedbæk kirke søger snarest muligt en dygtig og uddannet altsanger til Vedbæk kirkes professionelle voksenkor. Månedsløn ca. 7500 - 8000 kr. pr. md.

Koret synger motet på søn og helligdage samt til konfirmationer, og har et par liturgiske gudstjenester hvert år, samt 5- 7 aftengudstjenester pr. år. Derudover deles sangerne om at synge til dåb om søndagen efter højmessen, ca. 4-7stk. pr. år pr. sanger. Der gives særskilt betaling for at synge koncerter i kirken.

Koret har 5 ugers ferie pr. år, samt 3 friweekender.

Da koret har en høj standard, ønsker vi en altsanger, som er ferm til bladsang, og som er indforstået med at synger soli af og til ved højmesserne, når der er brug for det.

Nærmere oplysning om jobbet og foresyngning fås vehenvendelse til organist Lise Hanskov tlfnr. 26 21 18 88
Der holdes foresyngning og samtaler i slutningen af september/begyndelsen af oktober. Ansøgningsfrist 1/10.

 

Kirketjener

Vedbæk Sogn søger pr. 1. december 2022 eller snarest muligt en imødekommende og engageret
kirketjener, som har lyst og evne til at arbejde i et aktivt sogn med dygtige medarbejdere.


Stillingen er en fuldtidsstilling svarende til 37 timer ugentligt.

Som kirketjener skal du i samarbejde med sognets øvrige kirketjenere bl.a. varetage følgende opgaver:

• Kirketjeneste hver anden weekend og på visse helligdage, herunder gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger, koncerter m.m.
• Rengøring af kirke og menighedslokaler.
• Foretage indkøb i samarbejde med øvrige ansatte og forberede servering ved møder, undervisning og aktiviteter.
• Pasning og tilsyn af kirkens bygninger ude og inde.

Vi forventer, at du:
• på eget initiativ tager ansvar for dine arbejdsopgaver og er i stand til at planlægge din hverdag.
• har ordenssans og blik for detaljer.
• har god forståelse for IT, AV-udstyr og lydsystem.
• er venlig, imødekommende og har god situationsfornemmelse.
• er interesseret i at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd.

Vi tilbyder:
• et berigende arbejdsfællesskab med andre faggrupper.
• en stilling med ansvar og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
• et engageret menighedsråd.
• relevante kurser og mulighed for faglig udvikling.


Ansættelse sker iht. Organistionsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener. Se www.folkekirkenspersonale.dk
Hvis den ansatte i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.
Der er prøvetid på 3 måneder og der indhentes børneattest.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420 kr. – 364.174 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 282.420. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på kr. 1.247,51 (nutidskroner) pr. år.
Yderligere information om stillingen fås hos kirketjener Martin Walker, tlf: 22 15 31 02 og kontaktperson Thomas Philbert Nielsen, tlf: 30 63 12 20.

 

FIND KIRKEN

Ophavsret: