Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

En nyoprettet stilling som organist, 18,5 time, ved Vedbæk Kirke.

Menighedsrådet ved Vedbæk Sogn, Rudersdal Kommune søger en organist (PO/KMOK/DOKS) til tiltrædelse den 1. juni 2022 eller snarest derefter.

Den nye organist skal i samarbejde med hovedorganisten og under dennes overordnede ansvar kunne varetage alle de funktioner, der knytter sig til organistembedet, herunder gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter.

Som en særlig opgave forventes den kommende organist at skulle akkompagnere til kirkens spire-og børnekor mm.

Ansøgningsfristen er mandag den 2. maj 2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes afholdt i uge 20 eller efter aftale.

Ansøgningen samt evt. referencer fremsendes til Vedbæk Sogns Menighedsråd pr. mail: 7126fortrolig@sogn.dk

Spørgsmål om stillingen kan rettes til enten organist Lise Hanskov på tlf: 26 21 18 88 eller kontaktperson Thomas Philbert Nielsen på tlf: 30 63 12 20

Der kan blive indhentet referencer ligesom der vil blive rekvireret børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Der kan læses mere om kirken på vores hjemmeside: www.vedbaek-kirke.dk Ansættelsen vil ske iht relevante, gældende overenskomster. Aftalerne kan ses på

www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (KMOK-organist, tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner).

Aftale om lønindplacering indgås mellem menighedsrådet og Organistforeningen inden ansættelsen.

page1image46019520 page1image46015488 page1image46015296

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen som udgør årligt mellem 40.896,13 kr. - 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Organist og Kantor Samfund inden ansættelsen.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Kommende koncerter

Der er ingen begivenheder.

FIND KIRKEN

Ophavsret: