Der holdes foredrag jævnligt i sognegården; foredragene omhandler mange vidtspændende emner.

Tilmeld dig nyhedsbrevet - i bjælken til højre - for nyt om kirkens arrangementer..