Vedbæk Kirke har et alsidigt musikliv med et professionelt voksenkor og mange, diverse koncerter. Til kirken er desuden knyttet et spire- og børnekor, der ledes af en professionel børnekorsleder, Birgit Lyngholm. 

Kirkens voksenkor består af professionelle sangere, hvoraf flere til daglig arbejder på Den kgl. Opera. Koret medvirker ved gudstjenester på søn- og helligdage samt ved konfirmationer, juleaften og musikgudstjenester. 

Kirkens spire- og børnekor medvirker ved en række af årets gudstjenester, ved provstiets friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag samt ved koncerter i og udenfor kirken, bl.a. på de lokale plejehjem. 

Kirken råder over flere fine instrumenter. Det 17 stemmers hovedorgel er bygget i 1971 af orgelbyggerfirmaet Frobenius & Sønner og repræseterer det neo-barokke klangideal, som danske orgelbyggere op gennem 1960’erne og 1970’erne blev kendt for - ikke bare herhjemme men også i udlandet. Den internationalt kendte franske orgelspiller Marie-Claire Alain var således så dybt fascineret af dansk orgelbygning, at hun i 1959-68 indspillede samtlige J.S. Bachs orgelværker på danske orgler.

I 2006 fik Vedbæk Kirke bygget et meget fint koncertcembalo af den italienske cembalobygger Gianfranco Fachini (Ravenna), der sammen med den danske musikprofessor Jesper Bøje Christensen (Basel) har opnået international berømmelse for at genoplive 16- og 1700-tallets italienske barokcembalo. Det er blevet gjort ved nøje at studere de oprindelige mål, byggematerialer og klanglige egenskaber. Instrumentet bliver brugt til koncerter og musikgudstjenester, både som solo- og continuo-instrument.

Endelig råder kirken over et såkaldt continuo-orgel, doneret i 2012 af den A.P. Møllerske Støttefond. Bygmesteren er den hollandske orgelbygger Henk Klop der som klangligt og byggemæssigt forbillede har det berømte Compenius-orgel, som Christian IV modtog fra Tyskland og lod opstille på Frederiksborg slot i 1617, hvor det stadig står. Continuo-orglet i Vedbæk bruges til  mindre gudstjenester, kirkemusikaftener og koncerter.

Kirkens menighedsråd prioriterer musiklivet meget højt, og derfor er det også muligt hvert år at opleve en række koncerter af meget høj kvalitet. Men Vedbæk kirke arbejder også sammen med Rudersdal provstis øvrige 7 kirker, f.eks. gennem fælles musikfestivaler, som ikke bare støttes af kirkernes menighedsråd men også af private fonde.