Navneændring anmodes via www.borger.dk  med NemID, hvor gebyr (i 2019 kr. 500,-) også skal overføres med Visa/Dankort. Hvis den ønskede navneændring kan imødekommes, fremsendes en attestation om navneændring til anmelderens e-Boks.

Se den gældende navnelov.

 

Man kan finde en liste over godkendte fornavne og frie efternavne på Ankestyrelsens hjemmeside:

http://ast.dk/

 

Navneændring på bryllupsdagen er gebyrfrit i op til 3 måneder efter vielsen, hvis det medfører navnefællesskab.

Navneændring på bryllupsdagen anmeldes på www.borger.dk ved brug af NemID